Nyt julkaistavat professori Aarni Penttilän rehtorina pitämät lukuvuoden alkajaispuheet, kevätlukukauden lopettajaispuheet ja kesälukukauden alkajaispuheet käsittävät merkitsevän vaiheen nuoren korkeakoulun elämästä samalla kertoen palasen Suomen sivistyselämän historiaa.

Puheet on puhtaaksikirjoitettu mieheni jättämistä käsikirjoituksista lähes sellaisenaan, ainoastaan joidenkin perättäisten vuosien samantapaisen tilanteen vaatimaa toistoa on eräissä tapauksissa lyhennelty.

Helsingissä Kalevalan päivänä 1977

Kyllikki Penttilä

ISBN 951-99114-4-8