Uusityylinen romaani.K e r s t i   B e r g r o t h :  U u s i a  s i e l u j a.  Otava. 1930.

Uusi Aura  21.12.1930.

Kersti Bergroth on kirjoittanut romaanin uuteen tyyliin ja antanut sille nimen “Uusia sieluja”. Näistä uusista sieluista uusimpia on Mari, ensin nuori tyttö, sitten opiskelija, sitten rouva, äiti ja leski; kokonainen ihmiselämä. Hän ei ole oikeastaan mikään erikoinen ihminen, lahjakas kyllä, vakava, mietteliäs, mutta hänelle ei elämä sittenkään ole niin latteata kuin helsinkiläiselle n.s. seurapiirille, johon hän avioliittonsa takia joutuu, ja jo pelkästään näistä syistä hän selvästi erottuu “asiallisista”, “reippaista” ja siksi “vähän proosallisista” seurapiirin rouvista ja “kuivahkoista, kylmistä” ja “sielunelämässään ylimalkaisista” herroista. Helsinkiläiseen seurapiiriin “jouduttiin”, seurustelu oli aiheetonta, eikä niinkuin ylioppilasaikoina, jolloin “ei tuhlattu kernaasti sekuntiakaan sellaisille ihmisille, joita ei tulisesti haluttu tavata”. – Sitten kuolee Marin mies. Kuolema, jonka kosketuksesta Mari alkaa elää uutta elämää, antaa kirjalle syvän loppukäänteen. Mari näkee, että kuolema on kokonaan eliminoitu siitä helsinkiläisestä seurapiiristä, johon hän on joutunut. “Hallitus ja valtiopäivät eivät ota huomioon kuolemaa, tieteelle kuolema on teoreettinen”kysymys”. Taide on matalaa, siksi ettei se syvenny kuolemaa kohti”. “Ihminen, jolta on kuollut omainen, ei voi lukea nykyaikaisia kirjoja. –– Ennen ihminen loi taidetta ikään kuin kuoleman läsnäollessa. –– Nyt kuolema on kuin köyhä sukulainen, josta ei puhuta ja jota pidetään piilossa”. Mutta käytyään ikään kuin tuonelassa Mari omalta kohdaltaan löytää vanhan totuuden: “Ellemme tule lasten kaltaisiksi, emme suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan”. Ja lapseksi voidaan tulla vain kuolemalla ja syntymällä uudestaan. Vain lapsi näkee maailman ihmeellisenä, salaperäisenä ja samalla kiehtovana ja elämisen arvoisena. Nykyajan kokeneille, “täysikasvuisille” ihmisille, ulkonaisesti valenuorille, mutta sisäisesti puolinaisille, hautaan asti puolivalmiille on elämä “haikeata”. “Minulle on elämä nyt”, sanoo Mari kirjan lopussa, “yhtä mahtavaa ja väkevää kuin ennen muinoin tuolla koulupihalla”. – Kersti Bergrothin kirjasta tekee mieli sanoa, mikäli sana on täsmällinen, että se ennen kaikkea on sivistynyt romaani.